6 ÅRS GARANTI OCH ALLRISKSKYDD

6 ÅRS GARANTI OCH ALLRISKSKYDD

6 år Garanti
Fixofix AB erbjuder 6 års garanti på installationer och material som Fixofix AB levererar och installerar, till fast pris. Garantin förutsätter brukande/användande på normalt sätt för privat ändamål och att service och underhåll sker enligt instruktion.

6 år Allriskskydd
Vid fast pris för material och installation gäller också utökat allriskskydd under 6 år om installationen drabbas av en skada och yttre händelser, även om det saknar samband med installationen och är en försäkringsskada. Allriskskyddet förutsätter brukande/användande på normalt sätt för privat ändamål.

Vid sådan skada ersätter Fixofix AB kunden om skadan är ersättningsgill enligt hemförsäkringen för självrisk och värdeminskningsavdrag. Ersättningen är maximerad till 10.000 kronor per skadetillfälle.
Innebär skadan att Fixofix AB åtgärdar försäkringsskadan, så är ersättningen maximerad till 25.000 kronor per skada.

Allriskskydd under 6 års garantin innebär en utvidgad garanti för skador på installationen som inte är beroende av arbetets utförande.
Det kan vara vattenskador i andra delar av fastigheten, elfel, brand, åskväder, storm och liknande händelser som inte går att förutse.