Elektriker tillvalstjänster vid installtion av kök

Elektriker tillvalstjänster

I våra installation av kök så kostar det 550 kronor efter rot-avdrag för installation per vitvara. Det är viktig att veta att el ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för alla vitvaror, enligt gällande före skrifter. Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår elinstallatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.

Hos oss kan du även få hjälp med följande tillvalstjänster

Installation av jordfelsbrytare

Byte – installation av strömbrytare

Byte – installation av vägguttag 

Byte – installation av dimmer 

Installation av El golvvärme

Byte – installation av Golvvärmetermostat

Installation av spotlights

Installation av takarmatur

Byte – installation av bänkbelysning 

Dragning av ny elkabel

Installation av apparatdosa 

Fräsa in dosa i betong/lättbetong

När det gäller tillvalstjänster, kan du som kund välja om du köper produkterna som ska installeras själv och vi sköter installation åt dig, eller om du vill göra det enklare för dig, och vi levererar produkten samt installationen.

Kostnaden för tillvalstjänster debiteras per tim taxa med 450 kronor i timme efter rot-avdrag, samt 642 kronor utan rot-avdrag.

Minimum debitering är 2 tim + servicebil 300 kronor. Tiden räknas från/till Solna. Restid utöver 30 minuter debiteras med 35kr/mil. Eventuella inköp innan eller under arbetet, debiteras till samma tim taxa.

Alla installationer och monteringar sker enligt tillverkarens monterings och installationsanvisningar, som gäller för varje bransch gällande regler och normer.

TILLBAKA TILL KÖKSRENOVERING