FÖRETAGSFAKTA

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnummer 556943-3112
Momsnummer SE556943-3112

Registrerad för F-skatt, arbetsgivare och mervärdesskatt hos Skatteverket

Registrerat 2013

Fixofix AB är ett tryggt företag att göra affärer med och det egna kapitalet uppgår till 6,2 mkr

Utöver lagstadgade garantier enligt köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänsteköplagen, så har Fixofix AB ett för branschen unikt program att tilläggsgarantier.

När du anlitar oss, så utför Fixofix arbetena med egna anställda.


Trygghet

Trygg Hansa. Ansvarsförsäkring på 10 miljoner kronor. Försäkringsnummer 25 1188665

ID06. Företaget är anslutet till branschen ID-system ID06. Varje anställd har sitt ID i systemet.

Betalningstrygghet
Amerikan Express
MasterCard, Maestro
Visa, Visa Electron
V Pay, JCB, Dinner Club, China Union Pay
Swish Företagsswishnummer 123 156 7908
Bankgiro 379-6463

Anställningstrygghet
Företaget följer alla gällande lagar inom arbetsmarknaden, arbetstidslagar och säkerhetsföreskrifter.

Fixofix AB arbetar aktivt på utbildning och utveckling av anställda.

Fixofix AB har kollektivavtal.

FORA Fixofix har arbetsmarknadsförsäkringar

AGS Avtalsgruppsjukförsäkring
TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
TGL Tjänstegruppslivförsäkring
AGB Omställningsförsäkring
SAF-LO Avtalspension utöver allmänna pensionssystemet
TRR Trygghetsrådet

Fixofix AB är medlem i Småföretagarnas Riksförbund