Förutsättnigar vid dörr byte.

Förutsättningar & förbehåll vid dörr byte

  • Förutsättnigen är att arbetet utförs på trästomme. (utförandet gäller inte betong- tegel eller putsväggar)
  • Nya dörren med karm ska vara av samma storlek som den befintliga 
  • Det ingår inga extra byggnationer för att dörren ska passa. Därför är det viktig att du är säkert på storleken.
  • Deponi ingår inte, me kan köpas till.