Rivning – Demontering av beflintlig kök

Rivning - demontering av befintlig kök

Detta ingår i demontering av befintlig kök

 • Rivning av befintliga köksstommar samt diskbänk/bänkskiva inklusive vitvaror.
 • Urkoppling av el.
 • Urkoppling av vatten och avlopp – proppa vattenledning.
 • Eventuellt förbrukningsmaterial.
 • Bortforsling av köket och vitvarorna till återvinningscentral.

 8.050 KR EFTER ROTAVDRAG

11.500 KR UTAN ROTAVDRAG 

Förutsättningar

För att priset ska hållas så gäller nedanstående förutsättningar. Om vid installation visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, så tillkommer extrakostnad för att åtgärda detta.

 • Alla köksskåp ska vara tömda.
 • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga föremål eller liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
 • Vattenavstängning/huvudkranen ska finnas lätt åtkomligt och fungera.
 • Allt materialet som rivs kasseras.
 • Rivning av kakel, ingår inte i priset.
 • Rivning av golv, ingår inte i priset.
 • Rivning av tak, ingår inte i priset.
 • Rivning av väggar ingår inte i priset.
 • Rivning av eller omdragning av befintliga vattenledningar och avlopp ingår inte i priset. 
 • Avstängningsventiler typ ballofix ingår inte i priset.
KLICKA OCH FYLL I FÖRMULÄRET SÅ KAN VI HJÄLPA DIG PÅ ETT ENKLARE OCH SNABBARE SÄTT!

Tillvalstjänter