Rot/Rut-avdrag

30% ROTAVDRAG

50% Rutavdrag

Grundregler för att få rot / rut- AVDRAG

Reglerna gäller bara privatpersoner.


Redan ordet ger egentligen fel signal, för det är en reduktion av skatt, d.v.s. din inbetalda skatt måst överstiga avdraget. För full rotavdrag som uppgår till 50.000 kr, så behöver man ha en inkomst på ca 25.000 kr/månad. Har du utöver det ytterligare avdrag (t.ex. räntor, resor etc.) så behöver din inkomst vara ytterligare högre.Rotavdraget är konstruerat så du får ett preliminärt avdrag, som betalas direkt till företaget som du anlitar. Det kan komma justeras senare.Anlitar du Fixofix för ett arbete som ger rätt till rot, som t.ex. kostar 10.000 kr. Då betalar du 7.000 kr, sedan betalar skatteverket 3.000 kr, för din räkning 3.000 kr. Dessa 3.000 justeras mot din självdeklaration året efter.ENDAST ARBETSKOSTNAD GER RÄTT TILL ROT/RUT-AVDRAG

Fixofix kan inte ta ställning till dina privata omständigheter och skulle det visa sig så att du inte blir beviljad rot, antingen preliminärt eller en senare korrigering, så får du komplettera betalningen till Fixofix helt eller delvis. Vissa arbeten kan vara svåra att bedöma om rot kommer beviljas slutligt.
 Därför ansvar kunden för avdraget och får komplettera sin betalning om avdraget inte medges.


1. Du måste äga bostaden/fritidshuset

Du måste äga, åtminstone lite. (finns ingen nedre gräns fastställd)

 Gäller det din bostad, så måste du vara folkbokförd i den. Nyinköpt godkänns rot om du direkt efter renovering flyttar in i bostaden. Undantag gäller för dina föräldrars bostad, om du äger den helt eller delvis, där du också har rätt till ROT.

ROT gäller för småhus, bostadsrätt, ägarlägenhet och fritidshus. 

Ägandet måste gälla den dagen, du betalar. Det är vanligt renoveringar i samband med försäljning, så man beaktar det.

 Du måste fyllt 18 år och 90% av dina inkomster måste du betala skatt för i Sverige. Dör någon gäller ROT reglerna fram till dödsdagen.2. Krav på bostaden
Den måste vara äldre än 5 år (beräknas på fastställt värdeår). Värdeår är normalt det år huset är färdigbyggt. Det framgår av taxeringsbeslut. T.ex. värdeår 2011, så kan du tidigast få rot 2017 (med undantag nedan) 

Dock har du rätt till ROT för reparation och underhåll för återställa till ursprungligt skick.

 Du har inte rätt till rot för bostad du hyr ut. Bor du den när rot-arbetet utförs och sedan hyr ut så går det bra.3. Betalning och arbetet ska vara utfört
För få rot måste dels arbetet ha utförts och dels vara betalt. 

Vid årsskiftet så gäller rot det året som betalning sker. Arbete för året innan måste vara slutfört senast 31 januari året efter. Företaget kan bara söka rot när arbetet är utfört.4. Du måste ha tillräcklig inkomst och belopp

Du måste erlägga skatt som uppgår till minst rotavdraget. För fullt rotavdrag om du inte har andra avdrag är det ca 25.000 kr/månad.

Du har rätt till max 50.000 kr i rotavdrag per person, vilket motsvarar arbete för 150.000 kr. RUT är maximerat till 25.000 kr (arbete för 75.000 kr)

Skatteverket har en E-tjänst, som du kan använda för få en överblick över de rot och rutavdrag du använt under året.5. Gäller bara arbetskostnad

Rotavdrag gäller bara för arbetskostnad, på plats i din bostad. 

Material, maskiner, resor, jouravgifter och sådant medför inte avdrag.6. Vilken typ av arbete?

Det är normalt tillåtet med rot för installation, ombyggnad/tillbyggnad, underhåll och reparationer i bostaden. Bygger man ut så ska det sitta ihop med befintlig byggnad till 75% och finnas dörr.
Grundfunktioner för huset medges normalt avdrag för. 

Däremot medges normalt inte avdrag för tomt, staket, gångvägar, fristående garage, Attefallshus, Friggebo, pool, altan och liknande.

Mer detaljerat kan ni läsa hos Skatteverket här..7. Ansökan om rot/rut
När Fixofix ansöker om Rot/Rut så måste vi ha kompletta uppgifter om fastighetsbeteckning och för bostadsrätter föreningens namn, organisationsnummer och lägenhetsnummer.

Förutom ovan så används dina personuppgifter och uppgifter om arbetet.

Fixofix sköter all hantering åt dig i rotärendet.