SUNT MILJÖVAL

Sunt Miljöval

Vi som företag arbetar mycket med miljöfrågor för att ständigt förbättra oss och använda bra material och se de möjligheter som finns för att förbättra vår miljö.

Sophantering låter vi så långt som möjligt gå till återvinning och källsortering. För våra egna maskiner, fordon och förbrukningsmaterial, väljer vi sunt miljöval. Våra medarbetare är utbildade i Eco Driving för att hålla nere drivmedelsförbrukningen och i övrigt minimera slitage på fordon.

Rökning är inte bara en fråga för miljön, utan också för hälsan. Hos Fixofix har vi ett, no smokingprogram, som stimulerar anställda att vara rökfria.

Vi guidar dig att välja sunda miljöval dels genom märkning på våra tips och guider och dels genom support och råd. Många gånger är sunt miljöval också ett ekonomiskt bra alternativ, då olika former av besparing av exempelvis energi och vatten både är ekonomiskt och sunt för miljön. Det finns många olika miljömärkningar, svanen, bra miljöval, ecolabel, krav m.m. Oftast är det bara positivt med dessa märkningar av produkter men det ligger också kommersiella intressen i produktprofilering, så vi försöker också göra våra egna bedömningar.

När vi gör våra bedömningar så bedömer vi från sex utgångspunkter:

Resurssparande val
Här finns många energisparande åtgärder som på olika sätt är effektiva energikällor, miljömässigt sundare energikällor och som sparar vatten. Maskiner såsom diskmaskin, tvättmaskin, pannor som har bra energiklassningar, ger vi normalt rekommendationen; sunt miljöval.

Bra materialval
Vi lever i våra bostäder och är beroende av sund miljö på både kort och lång sikt. Vi tittar vi och bedömer materialet efter vår miljöbedömning. Många gånger ingår förbrukningsmaterial i arbeten och finns det likvärdiga produkter, så rekommenderar vi det mest miljömässiga alternativet. I många produkter finns det gaser och köldmedia, som gör att vi väljer det bästa alternativet.

I din utomhusmiljö, trädgård, biltvätt och mycket annat försöker vi guida våra kunder till sunda val.

Vi gör också bedömningen hur produkten miljömässigt är att arbeta med och om produkten är speciell för miljön, då får den normalt vår märkning och eller vår rekommendation.
Vi kan också rekommendera produkter som är sunda för miljön, och motiverar då normalt varför. Har vi inte klassat den som sunt miljöval, betyder inte det att den behöver vara dålig, men inte heller att vi på något sätt enligt vår bedömning känner till att den sticker ut som ett specifikt bra miljöval.

Hantering
Vi gör bedömning på hur produkter hanteras, hur de har tillverkats och varifrån de kommer och om de på något sätt utmärker sig som ett specifikt sunt miljöval. I det sunda miljövalet påverkas också hur produkter fungerar vid hantering, när vi arbetar med dem. I vissa fall är det speciella lagar vid hanteringen (t.ex. asbets, skrotning av produkter, oljetank, gaser). I hantering är det ibland nödvändigt använda giftiga produkter och vi är mycket noggranna med att all hantering sker korrekt. I hanteringen bedömer vi också hur ditt inomhusklimat påverkas, eventuellt buller inne i huset och eventuellt skydd av buller utifrån. Vi gör bedömning på om arbetet påverkar andra och om man kan göra andra val.

Långsiktighet
Ombyggnader, underhåll och reparationer som görs i ditt hem ska fungera länge, anser vi, är sunt för miljön. Därför tycker vi oftast att kvalitativa val och lösningar som håller länge är ett sunt miljöval.

Bevarande
I arbetet för ett sunt miljöval anser vi är en del är att bevara och sköta om våra hus, inte bara kulturminnesmärkta. Vi kommer därför normalt rekommendera dig att ta hand om din bostad efter de normer och metoder och utseende som de är byggda efter. Bygger du ut eller bygger om, så kommer vi rekommendera att stilen harmonierar med din befintliga byggnad.

Lagstiftning och normer
Vi får fler och fler lagar inom miljöområdet.  Vi följer givetvis dessa. Dessutom strävar vi efter att som företag ligga i framkant och anpassa oss och beakta kommande lagar och normer, för allas vår bästa framtid.Vi rekommenderar att följa utvecklingen på Naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se/

När du ser loggan, Sunt miljöval, då vet du att du gör ett bra val för framtiden, om du följer vår rekommendation.