TIDSGARANTI

Tidsgaranti

Fixofix har två tidsbokningspass. Förmiddag 07:00 – 12:00 och eftermiddag 12:00 – 16:00.

Utöver det så förekommer jour och tilläggsarbete under kvällstid samt helger.

Vid förseningar så ska vi informera dig som kund och lösa uppgiften så snabbt som möjligt, för dig som kund.