TRYGGHETSGARANTI

Trygghetsgaranti

Dokumentation

Vår trygghetsgaranti stärker din trygghet när du lägger jobb hos Fixofix AB ifall ditt hus skulle bli skadat beroende på jobbet, eller på grund av det sätt som jobbet är utfört på.

Med trygghetsgarantin dokumenteras hur arbetet är utfört och vilka olika material som använts.

Får du t.ex. en fuktskada, så finns dokumentation om vilka material som använts och hur arbetet utförts, och att gällande normer har följts.

Olika uppgifter och fotodokumentation sparas i ordersystem under Er order.

Yrkesmässigt utfört

Du har rätt att förvänta dig att arbetet sker professionellt från Fixofix AB.

Det innebär:

  1. a) Tidsåtgång motsvarande kunnig och erfaren yrkesarbetare.
  2. b) Kvalitet på arbetet motsvarande vad en kunnig och erfaren yrkesarbetare ska leverera.

 

Identitet

Våra anställda ska alltid identifiera sig med företagets ID-kort, så att du vet vem som är hos dig och utför arbetet.

Städad arbetsplats

Våra anställda har instruerats att efter slutfört arbete ska arbetsplatsen lämnas städad, både från arbetet och hantverkaren.