Viktig att veta vid köp av installation av kök

Viktig information vid köp av installation av kök

Detta INGÅR i montering och installation av kök:

Generellt 

 • Startskostnad ingår i de fasta priserna.
 • Skyddstäckning av golvet där vi kommer att viftas i och passera ingår
 • Avemballering av samtliga produkter samt bortforsling av emballaget till återvinning ingår.
 • Avtagning av skyddstejp/plast på installerade produkter ingår.

Belysning

 • Montering av 2st 12V Omlopp LED bänkbelysning 400-800mm ingår.(anslutning med stickpropp i befintligt vägguttag).

Bänkskiva, diskho, fläkt och VVS

 • Installation av bänkskiva samt nödvändiga utsågningar och anpassningar av bänkskivan ingår. (OBS! förutsatt att bänkskivans mått stämmer överens med övrig köksinredning.)
 • Montering av frisida som fästs i bänkskiva och golv.
 • Anpassning / utsågningar av diskbänkskåp för rör till avlopp, varmt/kallt vatten samt diskmaskin ingår. (OBS! installationen sker till befintlig vatten & avloppssystem)
 • Nödvändiga utsågningar i skåp för att passa fläkt Ingår: (OBS! installation sker till befintligt ventilation system)
 • Läggning av mjukfogar.

Vitvaror

 • Montering och installation av vitvaror diskmaskin, kyl, frys, ugn, spishäll, mikrovågsugn samt fläkt inbyggt i skåp, på vägg inklusive köksluckor och ventilationsgaller.
 • I priset för “Vitvara” montering ingår eventuella integrationsluckor.
 • El inkoppling av vitvara i befintliga stickkontakter.  (El ska finnas framdraget, annars blir det tillkommande kostnad).
 • Montering och installation av i skåp inbyggd fläkt.
 • Montering och installation av tak-eller väggmonterad fläkt.
 • Anpassning av fläktskåp för flexslang vid kolfilterfläkt enligt monteringsanvisningar.
 • Installation av “falsk” låda under hällen, om det inte finns någon ugn under.
 • Installation av ventilationsgaller i golvsockel och takanslutning för integrerad kyl, frys och ugn.

Köksstommar, inredning av passbitar

 • Montering och installation av skåp mot vägg och köksö på golv enligt ritning.
 • Montering och anpassning av ben, sockel och yttre täcksidor.
 • Montering och justering av alla dörrar, lådor och fronter enligt monteringsanvisningarna.
 • Montering och installation av all inredning i skåp och lådor enligt monteringsanvisningarna.
 • Installation av takanslutning (upp till 60cm),dekor-och krönlister.
 • Installation av knoppar/handtag, dörr-och låddämpare enligt monteringsanvisningarna. (OBS! Det ska vara rita på ritningen, men vi dubbelt kollar alltid med dig som kund, så det blir korrekt innan handtagen sätt på plats).
 • Anpassning och montering av nödvändiga passbitar mellan skåp, hörn, diskmaskin, vägg och tak.

Städning och genomgång

 • Slut genomgång med kunden för att särkerställa att installationen är som det ska vara. 
 • Grovstädning av ditt hem / arbetsplats görs och lämnas i ett ordentligt skick. (sopning, bortforsling av skräp och emballage).

Detta ingår INTE i montering och installation av kök:

Generellt

 • Hämtning eller inbärning av dina produkter.
 • Parkeringsavgifter, vägtullar och trängselskatt ingår inte. (Vi debiterar för servicebilen som kostar 300 kronor i detta pris ingår parkeringsavgifter, väggtullar samt trängselskatt avgifter)
 • Kakel eller annan väggbeklädnad i köket ingår inte.
 • Eventuella förstärkningar i vägg ingår inte.
 • Eventuella arbeten med tak och golv ingår inte.
 • Eventuella ytskiktsarbeten ingår inte. (som målning, golvläggning, kakelsättning, montering av kichenboard och klinkerläggning).
 • Montering av redskapsstänger ingår inte.
 • Om misstanke om asbest förekommer eller andra skador dyker upp, har Fixofix rätt att avbryta arbetet för analys och sanering. Kostnad för analys och sanering ingår inte i priset utan tillkommer på en separat faktura.
 • Om Fixofix bedömer att arbetsplatsen inte uppfyller arbetsmiljökraven så har vi rätt att avbryta arbetet. Då utgår även offert samt installation av kök tills dess att du som kund åtgärdat de påpekade felen. I dessa fall återbetalas inte kostnaden för förbesiktningen till dig som kund och ny förbesiktning måste utföras för att komma vidare till installationen.

Belysning

 • Infällning av belysning OMLOPP mellan sågade täcksidor ingår inte.

Bänkskiva, diskho, fläkt och VVS

 • Avstängningsventiler typ ballofix ingår inte.
 • Sänkning av befintliga rör, t.ex. p.g.a. lägre sockel ingår inte.
 • Befintliga  avsättningar för vatten och avlopp skall finnas inom 300 mm från kranplacering. (kostnader för större avstånd tillkommer.)
 • Arbeten med special anpassningar för anslutning av avlopp ingår inte.
 • Förminskning av rör anslutningar, övergångar till gjutjärn etc. ingår inte.

Vitvaror

 • Montering av andra vitvaror än grund sortiment av vitvaror ingår inte. (kan installeras mot tilläggskostnad.)
 • Omdragning av ventilationskanaler till fläkt ingår inte.
 • Byte av rygg, extra rygg eller annan ombyggnad av fläktskåp än som angivits ingår inte.
 • Pallning eller liknande pga. befintliga vitvaror eller nya vitvaror från leverantörer ingår inte.

Köksstommar, inredning av passbitar

 • Ombyggnad eller anpassningar av övriga skåp ingår inte.
 • Dubbla täcksidor under överskåp, täcksidor mellan stommar ingår inte.
 • Pallning eller liknande åtgärder om väggar inte är raka eller i vinkel ingår inte.

Städning och genomgång

 • Urplockning av befintliga skåp för att kunna komma åt ingår inte.

förutsättningar

 • Du som kund ansvarar för att allt material som skall användas skall finnas på plats, eller i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
 • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga föremål eller liknande får vara i vägen.
 • El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för alla vitvaror, enligt gällande före skrifter.
 • Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad
 •  Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.
 • Om tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.
 • Underlaget där skåp ska monteras, måste vara skrufast.
 • Information om vart huvudkranen sitter måste du inhämta av fastighetsägaren eller fastighetsskötaren om du bor i BRF.
 • Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår inte. Vi kan ordna det mot en tilläggskostnad.
 • Du som kund måste vara närmande vid slut genomgång/ färdigställt installation. 

För att priset ska hållas så gäller är det viktig att förutsättningar uppfylls. Om vid installation visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, så tillkommer extrakostnad för att åtgärda detta, alternativ avbryter vi installationen till felen blivit åtgärd. 

TILLBAKA TILL KÖKSMONTERING