Viktig information vid köp av varmvattenberedare

information och villkor vid köp av varmvattenberedare.

Det här ingår i priset:

  • Varmvattenberedare enligt kundens val
  • Bortkoppling av befintligt varmvattenberedare 
  • Installationsmaterial “enligt standarinstallation”
  • Installation – av vattenrör och kopplingar mot befintliga stammar.
  • Igångkörning
  • Grovstädning
  • Inbärning av nya varmvattenberedare
  • Utbärning av befintlig varmvattenberedare (max 300L)
  • Transporter & servicefordon
  • 6 års garanti & allriskydd.

Extra kostnader som kan tillkomma vid installation

In- och utbärning genomförs så att minsta möjliga påverkan uppstår på och i fastigheten. Du som kund ansvara för att täcka t.ex. golv och trappa med plast eller papper för att undvika nedsmutsning. Du som kund ansvarar även för att lägga ut skyddsskivor för att minimera risken för repor och jack i golven, om det finns behov.

Vid mer än de 1 st trappa som ingår tillkommer en kostnad på 1700kr efter rotavdrag och 2000kr utan rotavdrag. 

Deponi tillkommer med 999 kronor. Om ingen deponi önskas så ställs gamla varmvattenberedare utanför huset, i förutsättningar att den inte är större än 300L. Om de befintliga beredare är större än 300L, så ställs den endast åt sidan i befintliga rum.

Längre avstånd än 30 minuters restid från Solna (vid normaltrafik), debiteras med 35 kr/mil och 642 kr/timma för rörmokaren. Är ni osäker så kontrollera med kundtjänst.

Material som ingår i installation

Inkoppling sker mot befintligt system med samma placering av varmvattenberedare som föregående hade.
Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation.

En normalinstallation av varmvattenberedare utförs i botten på varmvattenberedaren. Om din befintliga installation är inte i botten enligt normerna eller att andra saker som tex. vattenmätare finns under beredaren, så till kommer extra arbetskostnad samt extra material för utföra en korrekt installation.

Viktiga förutsättningar

Ytan där varmvattenberedare ska stå skall vara fri från alla typer av föremål, så att kan påbörja våra arbetet ner vi kommer. Om detta ej är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.

I de fall vi inte kan undvika skada på vägg tak golv för att möjliggöra bytet av produkt ansvarar vi inte för reparationen av den uppkomna skadan.

Vi undviker i största möjliga mån att våtlägga golvet, men vi utgår alltid ifrån att befintliga tätskikt är intakta och fungerande.

Alla brister på befintlig rörinstallation inklusivt defekta ventiler som under eller efter vår installation börjar läcka, faller utanför vårt ansvarsområde.

Våra installationer utförs enligt  gällande branschregler och normer. Upptäcker vi brister i befintligt rörsystem informerar vi om lämplig åtgärd och kostnad. Avböjer du som kund föreslagna åtgärd frisäger vi oss ansvar från eventuella framtida skador.

Den gamla Säkerhetsventilens spillledning skall leda till golvbrunn.

Framdragen el ska utan extra åtgärd kunna försörja nya produktens elbehov.

Avbeställning av installation måste ske senast 24h innan bokad tid.

Tilläggskostnader

Bomkörning 700 kr.
Extra rördragning: 450kr i timme efter ROT och 642kr timme utan ROT, samt materialkostnad tillkommer.
Ombyggnad av el: 450kr i timme efter ROT och 642kr i timme utan ROT samt materialkostnad tillkommer.
10m eldragning: 450kr i timme efter ROT och 642kr i timme utan ROT samt materialkostnad tillkommer.

Minimum debitering är 2 timmar  samt servicebil.

Produkt:

Allt information om produkter hittas i medföljande handhavandebok och på tillverkarens hemsida.

Allt avfall vi genererar lämnas på godkänd återvinningsstation.
Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till arbetet om lämnade uppgifter är ofullständiga eller inkorrekta. Om vi på plats upptäcker att våra villkor för installation enligt erbjudande inte uppfylls, informerar vi om de tillkommande extrakostnaderna. Inga arbeten påbörjas utan kundens godkännande.

Alla våra arbeten dokumenterar vi med bild och eller video. I vissa fall kommer dessa att användas i marknadsföringssyfte. Vi respekterar självklart om ni ej vill att vi använder bilder/video från er installation.
Återbesök pga. fel som inte har med våra installation att göra, debiteras kund enligt gällande timdebitering.

Vi reserverar oss mot felskrivningar på vår hemsida och förbehåller oss rätten till ändringar i villkor och priser utan att meddela detta.
Genom att beställa ett arbete genom oss så godkänner du våra

Garanti & Försäkring

Fixofix AB lämnar 6 års garanti på utfört arbete och material.
För produktgarantier och kompletterande försäkringar, se respektive tillverkares hemsida